Kancelaria Rachunkowa In.come Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnościąin-come.pl

IN.COME - biuro rachunkowe - usługi finansowo-księgowe w Warszawie


Księgowość spółek prawa handlowego realizujemy w biurze rachunkowym IN.COME poprzez usługi takie jak: sporządzanie planu kont i polityki rachunkowości, bieżące dekretowanie i księgowanie dokumentów, wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy CIT, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale zakładowym, dokonanie rocznego rozliczenia podatkowego CIT, sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych, sporządzanie raportów kasowych i rejestracja wyciągów bankowych, czy kontrolę rozliczeń z kontrahentami.

Księgowi Warszawa

Kancelaria Rachunkowa In.come Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Tel.:+48 606 815 600
Skierniewicka 10A / VI/60
01-230Warszawa
mazowieckie
NIP: 7831719855
REGON: 360309460